Andrzej Gawliczek
55-010 Biestrzyków
k. Wrocławia
ul. Warsztatowa 26
tel. kom. 691 394 945
geozone@geozone.com.pl
Badania laboratoryjne
/uploads/73/badania.gif

Zakres oferowanych usług:

  • określenie wilgotności naturalnej,
  • oznaczeniem granic płynności i plastyczności,
  • analiza sitowa z obliczeniem współczynnika filtracji,
  • badanie Proctora,
  • badania agresywności wody względem betonu i żelbetonu.