Andrzej Gawliczek
55-010 Biestrzyków
k. Wrocławia
ul. Warsztatowa 26
tel. kom. 691 394 945
geozone@geozone.com.pl
Hydrogeologia
/uploads/72/5.jpg

W ramach oferty proponujemy usługi w zakresie:

  • budowy, bądź likwidacji studni głębinowych,
  • projektowania i dokumentowania ujęć wód,
  • ustalenia zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych,
  • sporządzenia operatów wodno-prawnych,
  • wyznaczania stref ochronnych ujęć,
  • tworzenia sieci otworów monitoringowych oraz wykonywania okresowych prac badawczych,
  • obliczania zasobów wód podziemnych za pomocą modelowania komputerowego.