Andrzej Gawliczek
55-010 Biestrzyków
k. Wrocławia
ul. Warsztatowa 26
tel. kom. 691 394 945
geozone@geozone.com.pl
Geotechnika - Obsługa budów

W zakres oferowanych usług wchodzą:

  • Sporządzanie dokumentacji oraz projektów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb budownictwa lądowego, składowisk odpadów itp.,
  • Obsługa budów - >dysponujemy m.in. lekką płytą dynamiczną umożliwiającą natychmiastowe określenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, wykonujemy również badania wskaźnika zagęszczenia IS (aparat Proctora) i modułu odkształcenia płytą VSS,
  • Przeprowadzamy również badania stateczności skarp z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.