Andrzej Gawliczek
55-010 Biestrzyków
k. Wrocławia
ul. Warsztatowa 26
tel. kom. 691 394 945
geozone@geozone.com.pl
Realizacje i referencje

Firma GEOZONE uczestniczyła m.in. w:

  • rozpoznaniu geologiczno-inżynierskim pod planowaną modernizację Śluź Rędzińskich we Wrocławiu, połączonym z założeniem sieci otworów obserwacyjnych,
  • obsłudze geotechnicznej budowy kanalizacji dla miasta Wrocławia: obiekty Stabłowice i Oporów II,
  • wierceniach w celu rozpoznania podłoża pod autostradową obwodnicę Wrocławia,
  • rozpoznaniu geotechnicznym pod budowę centralnego magazynu sieci Kaufland,
  • badaniach pod planowane składowiska odpadów m.in. w Ostródzie, Opolu, Brzegu Dolnym, Wrocławiu oraz sortowni odpadów w Działdowie,
  • założeniu sieci monitoringowych na składowiskach odpadów w Bardzie, Wąwolnicy oraz Lubinie,
  • pracach geotechnicznych pod instalacje przemysłowe dla PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym,
  • rozpoznaniu geotechnicznym pod budowę kanalizacji w miejscowościach Turawa, Marciszów i Niechlów.

Przeprowadziliśmy również prace związane z oczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego terenów po byłej Gdańskiej Fabryce Farb Graficznych SA, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.