Andrzej Gawliczek
55-010 Biestrzyków
k. Wrocławia
ul. Warsztatowa 26
tel. kom. 691 394 945
geozone@geozone.com.pl
Rekultywacja zanieczyszczonych obszarów

W ramach prowadzonych usług wykonujemy prace badawcze zmierzające do oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego terenów przemysłowych, pod budownictwo mieszkaniowe, komunikacyjne itp. Zakres badań określany jest indywidualnie dla każdego zadania w oparciu o wieloletnie doświadczenia zebrane na obiektach wojskowych, przemysłowych, składowiskach odpadów itp. W zakresie analityki współpracujemy z laboratoriami o ugruntowanej opinii na rynku krajowym. Prace badawcze wspomagamy modelowaniem komputerowym migracji zanieczyszczeń. Zajmujemy się również sporządzaniem raportów oddziaływania na środowisko planowanych i istniejących inwestycji oraz badaniami monitoringowymi środowiska.

W przypadku stwierdzenia skażenia wód bądź gruntów wspomagamy inwestorów działaniami rekultywacyjnymi zmierzającymi do poprawy środowiska gruntowo-wodnego.

Prowadzone prace rekultywacyjne mają za zadanie:

  • określenie i udokumentowanie rodzaju i ilości skażeń,
  • zaprojektowanie prac rekultywacyjnych,
  • przeprowadzenie rekultywacji właściwej metodami ex-situ bądź in-situ,
  • kontrolę procesu oczyszczania, aż do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego.